Υπηρεσίες

Υπηρεσίες ασφάλισης

Υπηρεσίες ασφάλισης

H αυξημένη πολυπλοκότητα κατά την άσκηση της μοντέρνας ιατρικής στις μέρες μας μπορεί να γίνει η αιτία για να γίνουν ιατρικά λάθη και δυσμενή συμβάντα στον χώρο εργασίας σας. Παράλληλα με σημαντικό ρυθμό αυξάνονται και οι δικαστικές αποζημιώσεις που εγείρονται ως απόρροια της ιατρικής αμέλειας. Όλα αυτά αναδεικνύουν την αναγκαιότητα για επαγγελματική ασφάλιση αστικής ευθύνης ιατρού. Η ασφάλιση απευθύνεται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, εκτός πλαστικών χειρουργών.

 

Κύριοι καλυπτόμενοι κίνδυνοι:

 

  • Επαγγελματική Ευθύνη από τη νόμιμη άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων του ασφαλισμένου εντός των ορίων της ειδικότητάς του, καθώς και ατυχήματα στο ιδιωτικό ιατρείο του ασφαλισμένου.
  • Η κάλυψη επεκτείνεται και για την παροχή πρώτων βοηθειών από τον ασφαλισμένο σε καταστάσεις ανάγκης πέρα από την ειδικότητα του.
  • Καλύπτονται και οι ζημιές από πυρκαγιά η έκρηξη εντός των χώρων του ιδιωτικού ιατρείου.

 

 

Μπορούμε να σας προτείνουμε λύσεις σε θέματα ασφάλισης αστικής ευθύνης ιατρού, αστικής ευθύνης από τη λειτουργία του χώρου ιατρείου, διαγνωστικού κέντρου ή νοσηλευτικού ιδρύματος. Συνεργαζόμαστε με μεγάλη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία.

bottom-logo.png
©2022 Digital & Marketing Solution
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Search